Inspectie, service en onderhoud

Productiestilstand is een kostbare aangelegenheid. De storingsdienst van VandenBerg Installateurs is daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Dat VandenBerg Installateurs ook in het onderhouds- en servicetraject steeds vaker wordt ingeschakeld heeft alles te maken met de ervaring en kennis die ons bedrijf heeft opgebouwd in het elektrotechnische installatievak. Een vakgebied dat voor ons geen geheimen meer heeft.

 

Inspectie
Voorkomen is beter dan genezen
Slecht functionerende installaties kunnen de continuïteit van uw organisatie en uw medewerkers in gevaar brengen. Of het nu gaat om kortsluiting, brand, onveilige situaties of onaangepaste arbeidsomstandigheden: voorkomen is beter dan genezen. Onze keuringen en inspecties garanderen uw veiligheid en comfort.

Gekwalificeerde inspecteurs
Onze inspecteurs voeren onafhankelijk de inspecties uit en koppelen ze, indien gewenst, aan een preventief onderhoudsprogramma. We voeren controles uit op alle netwerken, installaties en componenten op basis van een structureel en concreet elektrotechnisch veiligheidsbeleid.

We lichten alle elektrotechnische installaties in uw organisatie door, bijvoorbeeld ten behoeve van ARBO-wetgeving en/of brandverzekeringen. Zowel laagspanning als noodstroombedrijf; tot op ieder kabeltje, relais en schroefje nauwkeurig.

Speciale diensten
speciale dienstenAndere diensten op dit gebied zijn: thermografie, onderhoud en inspectie van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Immers, ook daarin kan vervuiling optreden, met alle risico’s voor uw aangesloten apparatuur.

Thermografie biedt de mogelijkheid om de temperatuur en met name temperatuursverschillen van alle componenten te visualiseren zonder ze uit bedrijf te nemen. Het is een uitstekend hulpmiddel om problemen te lokaliseren en statuscontroles uit te voeren.

Veel potentiële problemen in de installatietechniek hebben temperatuursveranderingen tot gevolg. Bijvoorbeeld bij koudebruggen, slijtage door wrijving, overbelasting, overgangsweerstanden en vloerverwarming. Elektrische stroom genereert warmte door weerstand in geleiders, schakelmateriaal, verbruikers en verbindingen.

Regelmatig uitgevoerde thermografische inspecties van elektrotechnische installaties dragen in belangrijke mate bij aan de (brand)veiligheid en de bedrijfszekerheid. Thermografie heeft een duidelijk preventieve werking. Het is ook niet voor niets dat veel schadeverzekeraars tegenwoordig verlangen dat de elektrische installatie periodiek thermografisch wordt geïnspecteerd.

 

Service
VandenBerg Installateurs beschikt over afdelingen die gespecialiseerd zijn in onderhoud, service en inspectie. Deze afdelingen werken onderling nauw samen om elke klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Ons personeel staat op elk uur van de dag, het hele jaar door, voor u klaar. VandenBerg Installateurs zorgt ervoor dat haar medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en normen. U blijft hierdoor ten alle tijden verzekerd van een installatie die voldoet aan de gestelde eisen.

De storingsmonteurs kennen de bedrijven en hun installaties. Bovendien hebben ze een naam hoog te houden als het gaat om hun allround vakmanschap en improvisatievermogen. Deze eigenschappen zijn onmisbaar bij inspecties, onderhouds- en servicewerkzaamheden. Een 24-uurs servicecontract kan worden afgesloten om productiestilstand tot een minimum te beperken.

 

Onderhoud
Controle en onderhoud van elektrische installaties is van groot belang. Of het nu gaat om de elektrische installatie bij u thuis in kantoor, op school of overheidsgebouw. Slecht of geen onderhoud kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties. Om storingen te voorkomen is preventief onderhoud een must. Laat uw elektrische installaties regelmatig controleren en onderhouden door onze vakkundige medewerkers.

Noodverlichting
noodverlichtingNaast gewone verlichting is natuurlijk ook noodverlichting aan onderhoud onderhevig. Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf maar zeker ook aan officiële instanties. Het onderhouden van noodverlichting is meer dan alleen controleren of de aanwezige lamp brandt. De noodverlichting dient ten alle tijden te functioneren om in noodsituaties te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg.

Er zijn diverse normen opgesteld om als richtlijn te dienen voor het onderhoud van noodverlichting. Door deze normen bent u er zeker van dat uw noodverlichting wordt onderhouden op een wijze die u de garantie geeft dat uw noodverlichting ook adequaat blijft functioneren. Het testen van de installatie en de voedingssystemen van de noodverlichting, is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook het in een logboek vastleggen van alle reparaties, controles en testen is van belang om het geheel overzichtelijk te maken voor instanties als brandweer en overheid.

Beveiligingsinstallaties
VandenBerg Installateurs kan deze zorg voor het onderhoud van uw (nood)verlichting van u overnemen. Wij worden hierbij ondersteund door de verschillende leveranciers van noodverlichting en door de instanties die op de hoogte zijn van de normering en wettelijke eisen.