Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Brand is verraderlijk. Op de meest onverwachte ogenblikken kan men worden geconfronteerd met dit gevaar. Wie op dat moment niet goed is voorbereid loopt grotere risico’s dan diegene die al het mogelijke heeft gedaan om doeltreffend te reageren.

brand

Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, kunnen de gevolgen veel ernstiger en fataler zijn. Het is daarom zeker zinvol om brand te voorkomen, mocht er onverhoopt toch brand in uw woonhuis of bedrijfspand uitbreken, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te detecteren Hier dient dan ook extra aandacht aan besteed te worden.

De mens kan een brand ruiken, zien, en soms horen, maar de betrouwbaarheid van de mens als ontdekker van brand kan echter gering zijn, mensen kunnen afwezig zijn of slapen. Daarom ka
n het noodzakelijk zijn om in bepaalde situaties met automatische branddetectie door middel van rookmelders te werken. VandenBerg Installateurs kan voor u de oplossing aandragen door middel van een brandmeldsysteem. Dit systeem kent geen ergernis van het vervangen van batterijen, de melders zijn aangesloten op bewaakte ingangen van de brandmeldcentrale, of op uw (huidige) inbraakbeveiligingssysteem dat eventueel is uit te breiden met rookmelders.

brandmeldRookmelders zijn in staat rook en dus brand in een vroeg stadium te ontdekken. Tevens kan een gecertificeerde brandmeldinstallatie worden aangesloten op de meldkamer van de brandweer, zodat er snel tot actie kan worden overgegaan. VandenBerg Installateurs bespreekt met u de risico’s, en zal aan de hand van de functie van het gebouw en de eisen van de brandweer een plan voor u opstellen.

Bij brand is het belangrijk dat iedereen op tijd gewaarschuwd wordt. Dit kan door middel van een ontruimingsinstallatie, waarmee er automatisch of met één druk op de knop de alarmgevers in het hele gebouw of gedeelten hiervan geactiveerd worden. De aanwezigen worden hierdoor gealarmeerd, en kunnen zichzelf, met eventuele waardevolle bezittingen, volgens het vluchtplan in veiligheid brengen.

VandenBerg Installateurs verzorgt het gehele traject van risico-inventarisatie en advies tot en met het certificeren en onderhouden van een installatie voor u. Hierdoor heeft u maar één aanspreekpunt zodat alles snel en accuraat verzorgd wordt, zonder dat de verschillende partijen langs elkaar lopen.