Domotica- en zorgsystemen

Domotica
Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. In een Domotica woning worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt. Domotica (gebouwenbeheer) omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

domoticaDe mogelijkheden met gebouwbeheer en lichtschakelsystemen zijn vrijwel onbegrensd. Een goed gekozen systeem draagt bij aan comfort, veiligheid en besparingen in tijd, geld en energieverbruik. Hierbij spelen vele factoren een rol, zoals huidige eisen en toekomstige wensen van gebruiker én installateur, de grootte van het pand en eventueel de bestaande situatie. Het is dan een groot voordeel als een leverancier beschikt over meerdere systemen, zodat voor elke situatie een optimale keuze gemaakt kan worden.

Comfort, veiligheid en gemak combineren met besparing van tijd, energie en geld. Isolectra maakt het mogelijk met een breed pallet innovatieve systemen voor gebouwbesturing. Compleet geïntegreerde besturing van klimaat en verlichting voor kantoorpanden, desgewenst gecombineerd met toegangscontrole, inbraakbeveiliging, beheer en kostenmanagement. Of domotica voor woningbouw en woon-zorg complexen. VandenBerg Installateurs heeft meerdere technieken in huis en kan voor elke specifieke situatie de optimale keuze maken. Voor grote of kleine panden, voor eenvoudige of complexe systemen, VandenBerg Installateurs biedt maatwerk.

 

Zorgsystemen
zorgsystemenOuderen willen steeds langer thuis blijven wonen. En daarmee groeit hun wens naar meer veiligheid en comfort in huis. Mantelzorgers en thuiszorginstellingen kunnen die zorg op maat leveren. Meestal is het dan wel nodig om de woning aan te passen en te voorzien van hulpmiddelen die bewoner en zorgverlener ondersteunen. VandenBerg Installateurs biedt oplossingen als personenalarmering, huisautomatisering (domotica) en beeldcommunicatie. Met deze hulpmiddelen voelen mensen zich veiliger en prettiger in hun eigen vertrouwde woonomgeving en zijn ze inderdaad in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Instellingen die gehandicapten huisvesten, vragen om specifieke oplossingen. Zo moeten verstandelijk of lichamelijk gehandicapte bewoners die niet zelfstandig alarm kunnen slaan, toch hulp kunnen inroepen. Er wordt uitkomst geboden met betrouwbare en flexibele zorgcommunicatiesystemen. Denk aan akoestische alarmsystemen die reageren op het geluidsniveau van een bewoner, personenzoekinstallaties en camerabewaking. VandenBerg Installateurs helpt u met innovatieve oplossingen om de veiligheid van gehandicapte bewoners te optimaliseren.

Ouderen maken in Nederland op steeds latere leeftijd de stap naar een verpleeg- of verzorgingstehuis. Deze bewoners hebben intensieve zorg en verpleging nodig. Meer handen aan het bed is budgettair gezien geen optie. Investeren in kwalitatief hoogwaardige zorgcommunicatie wel. Door de opmars van zorgappartementen neemt die behoefte aan moderne techniek verder toe. VandenBerg Installateurs levert oplossingen waarmee u de zorgverlening op efficiënte wijze kunt ondersteunen.