Noodverlichting

Het installeren van noodverlichting in een gebouw helpt in belangrijke mate mee om een veilige situatie te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen werkzaamheden veilig worden beëindigd.

noodverlichtingDaarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt. En tenslotte kan men de vluchtroute vinden en veilig naar de uitgang volgen. Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk dat de noodverlichting regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en waar nodig hersteld.