NEN-EN-ISO 9001:2008

ISO 9001NEN-EN-ISO 9001:2008 bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee een organisatie haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat haar producten steeds voldoen aan de eisen van haar klanten en aan weten regelgeving. Daardoor stijgt de klanttevredenheid en verbeteren de bedrijfsresultaten.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Kijk hier voor meer informatie