SEI – Stichting Erkenning Installatiebedrijven

SEI 2014De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in de vakdisciplines;

 • ¬†Gastechnische installaties,
 • Elektrotechnische laagspanningsinstallaties,
 • Watertechnische installaties,
 • Verwarmingsinstallaties,
 • Luchtbehandelingsinstallaties,
 • Rioleringsinstallaties,
 • Warmtepompinstallaties,
 • Metalen Dakbedekking en
 • Lichtreclame
 • Zonnestroom(PV)
 • Zonthermisch(Zth)

Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004.

Naast deze regeling beheert de SEI ook het register van de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs of kortweg de REW 2002.

Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door de VEWIN, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.

De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

 

Kijk hier voor meer informatie