Interne verbouwing verpleeghuis Wageningen

In Wageningen hielpen we mee aan de interne verbouwing van het verpleeghuis Rumah Kita. Dit verpleeghuis is speciaal opgezet voor ouderen met Indische en Molukse roots.

De derde verdieping van de zorginstelling werd volledig verbouwd. Dat gebeurde in twee fasen, omdat de bewoners op de verdieping aanwezig bleven gedurende de werkzaamheden.

Goede planning

Een goede planning was hierbij essentieel. We hebben eerst de noordvleugel van de verdieping tijdelijk gereed gemaakt voor de bewoners, zodat ze hierheen konden verhuizen. Vervolgens konden we de zuidvleugel volledig verbouwen. De slaapkamers werden gesplitst en er kwamen gemeenschappelijke woonkamers. Ook kwamen er kantoren voor het personeel.

Werkzaamheden in Wageningen

We verrichtten voor Rumah Kita, onderdeel van de Zinzia Zorggroep, de volgende werkzaamheden:

  • Licht- en krachtinstallatie
  • Databekabeling
  • Bekabeling zorgdomotica
  • Bekabeling wifi-installatie
  • Brandmeldbekabeling
  • Glasvezelverbinding tussen MER en SER
  • Led-verlichting in gangen
  • Koelinstallatie
  • Ventilatie
  • Aanbrengen afsluiters in bestaande warm- en koud-waterleidingen