Installaties

Installatiewerk in alle facetten

We noemen ons niet voor niets Totaalinstallateurs. We werken niet alleen voor nieuwbouwprojecten (met name in de utiliteitsbouw), maar ook bij renovatie-, restauratie-, transformatie- en verbouwprojecten verzorgen we de gehele installatie of delen daarvan. Kortom: voor iedere installatie-opdracht kunnen onze opdrachtgevers bij ons terecht.

Van den Berg Installateurs werkt vooral voor of in de volgende branches:

Horeca

Zorg

Onderwijs

Woningbouw

Kantoren

Ons werk als elektrotechnisch installateur verdelen we onder in verschillende onderdelen: verlichting, elektrische installaties, datanetwerken en telefooninstallaties en domotica- en zorgsystemen. Het spreekt vanzelf dat we graag een combinatie maken van meer – en het liefst alle – onderdelen tegelijk.Ons werk als elektrotechnisch installateur verdelen we onder in verschillende onderdelen: verlichting, elektrische installaties, datanetwerken en telefooninstallaties en domotica- en zorgsystemen. Het spreekt vanzelf dat we graag een combinatie maken van meer – en het liefst alle – onderdelen tegelijk.

Verlichting in een gebouw heeft verschillende doelen. We gebruiken licht bijvoorbeeld voor het benadrukken en verhogen van de sfeer in ruimtes, maar ook voor het verhogen van de veiligheid in gebouwen. Ook helpt goede verlichting om beter te kunnen werken. Met andere woorden: verlichting is belangrijk. Ook in huis, waar verlichting met name gebruikt wordt voor de sfeer, maar waar het ook praktische doeleinden heeft en natuurlijk voor veiligheid zorgt. Verlichten is een vak apart. En het is maatwerk. De kunst is om de functie van het interieur te onderstrepen met de juiste verlichtingstechnieken. Dat vraagt om deskundig advies en een perfect lichtplan voor iedere ruimte. Daarbij houden we uiteraard rekening met daglichtinval, gebruikte kleuren en materialen en architectonische aspecten van het pand.

Lichtplan en lichtadvies
We houden met al deze aspecten rekening en natuurlijk ook met uw wensen als opdrachtgever. Samen maken we een lichtplan, waarbij we uw voorkeuren voegen bij ons onze jarenlang expertise en de deskundigheid van bijvoorbeeld architecten, projectinrichters en interieurbouwers. Zo zorgen we voor een gedegen lichtadvies, met keuze uit een zeer breed pakket standaardarmaturen, eventueel aangevuld met custom made producten.

Noodverlichting
Door goede noodverlichting te installeren, zorgen we voor meer veiligheid rondom bijvoorbeeld gebouwen. Noodverlichtingsinstallaties kunnen ook behulpzaam zijn voor het beëindigen van werkzaamheden, het lokaliseren van hulp- en blusmiddelen of het vinden van een vluchtroute bij calamiteiten als brand. Uiteraard zorgen we ervoor dat we de noodverlichting regelmatig controleren, onderhouden en als het nodig is ook herstellen of vervangen.

 

 

De elektrische installatie binnen een gebouw heeft verschillende toepassingen. Natuurlijk gebruikt u de installatie voor de verlichting en de wandcontactdozen, maar ook apparaten en machines kunnen erop draaien.

Veilige en overzichtelijke elektrische installatie
Om al deze aparte elementen te kunnen voorzien van elektriciteit, is een nette en overzichtelijke installatie nodig.

Een veilige, betrouwbare installatie met gebruiksgemak: we ontwerpen het voor woningen, bedrijfspanden, zorgaccommodaties en horecagelegenheden. Allemaal specifiek gericht op de verschillende wensen van u als opdrachtgever: puur maatwerk.

Maatwerk
We helpen u met conventionele bedrade installaties, maar ook met geprogrammeerde, radiografische besturingen. Uiteraard voldoen al onze ontwerpen en installaties aan de actuele veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Een goed functionerende telefooninstallatie of datanetwerk in een gebouw is vooral een kwestie van een gestructureerd bekabelingssysteem. Uiteraard kennen onze specialisten alle ins en outs over netwerken – van distributiepanelen tot netwerkapparatuur en van coderingen tot verschillende categorieën (glasvezel)kabels -, maar voor u als opdrachtgever is het belangrijkst dat u na installatie een netwerk heeft dat praktisch geen onderhoud nodig heeft en dat flexibiliteit én performance garandeert.

Domotica is een steeds ruimer wordend containerbegrip voor allerlei elektrische toepassingen die via een centraal systeem met elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld via wifi, 4G of bluetooth. We noemen het ook wel huisautomatiseringssystemen. Zagen we in de beginjaren dit soort systemen vooral in het hogere segment bij mensen thuis, tegenwoordig is de toepassing veel ruimer, bijvoorbeeld ook in de zorg.

Domotica kan gebruikt worden bij het (op afstand) besturen van:

 • Alarmsystemen
 • Verlichting en lichtschakelsystemen
 • Zonnewering en gordijnen
 • Verwarming- en ventilatiesystemen
 • Gebouwbeheersystemen
 • Computers en telefoons

Domotica verhoogt het comfort en gemak, zorgt voor veiligheid en levert de gebruiker een besparing op in tijd. En mede daardoor ook in geld.

Ontwerpen, installeren en inregelen van domoticasystemen
Als alles goed functioneert, tenminste. Daarvoor is een doordacht ontwerp en een gedegen installatie nodig, maar bovenal een deskundige manier van inregelen van het systeem. Dat instellen doen we altijd in samenspraak met de opdrachtgever: wat is nodig, wat is wenselijk en welke toepassingen zijn (nu nog) overbodig?

Domotica in woningen: huisautomatisering
Het woord domotica is een samentrekking van domus (Latijn voor ‘huis’ of ‘woning’) en telematica, wat weer een samentrekking is van telecommunicatie en informatica. Oorspronkelijk werden domoticatoepassingen vooral voor thuisgebruik ontwikkeld, om het bewoners gemakkelijker te maken. Elektrische bediening van zonnewering en verlichting, bijvoorbeeld. Of alarmsystemen die op afstand te regelen zijn.

Tegenwoordig is er veel meer mogelijk met huisautomatisering, tot het op afstand programmeren van de verwarming aan toe.

Domotica in kantoren en andere utiliteitsgebouwen
Ook voor op de werkvloer komen steeds meer innovatieve oplossingen op de markt, om het werken comfortabeler, gemakkelijker en veiliger te maken.

Wij beschikken als leverancier over de kennis van veel verschillende systemen, die niet alleen toegerust zijn op de huidige wensen, maar zo flexibel zijn dat ze voor toekomstige functies geschikt zijn.

Domotica in de zorg: zorgsystemen
Voor de zorgsector komen er steeds meer domoticavoorzieningen bij. Logisch: mensen willen steeds langer thuis blijven wonen. Veiligheid en comfort zijn dan twee kernbegrippen, voor de bewoners zelf, maar ook voor bijvoorbeeld mantelzorgers en zorgverleners.

We kunnen helpen bij het aanpassen van een woning met (digitale) hulpmiddelen, zoals personenalarmering, huisautomatisering en beeldcommunicatie, zodat mensen zich prettiger en veiliger voelen in hun huis.

Voor instellingen zijn de mogelijkheden haast niet op te noemen. Of het nu gaat om de gehandicaptenzorg, zorgappartementen, verzorgings- of verpleeghuizen: er is veel beschikbaar. In overleg met u als opdrachtgever en andere gebruikers van het zorgcomplex, zorgen we voor een af- en aangepast domoticasysteem.

We hebben systemen die we kunnen instellen voor lichte tot intensieve (verpleeghuis)zorg. Domotica kan ook helpen om ondanks beperkte budgetten juist tóch meer zorg aan te bieden.

Ook de werktuigbouwkundige installaties bestaan uit verschillende onderdelen. We onderscheiden hierin verwarming, luchtbehandeling, sanitair en de technische infrastructuur.

 

Laten we beginnen met de verwarming van gebouwen en het tegenovergestelde wat steeds belangrijker gaat worden: koeling. We berekenen, ontwerpen en installeren verschillende typen verwarmings- en koelingssystemen, van centrale installaties tot decentrale verwarming met heaters, stralingspanelen of natuurlijk alternatieve verwarmingsbronnen. Daaronder scharen we bijvoorbeeld waterpompsystemen en bodemopslag.

We zoeken altijd in samenspraak met u (als opdrachtgever, of bijvoorbeeld in bouwteam-verband) naar de juiste balans tussen bouwkundige, technische en functionele aspecten. Met als resultaat een volledig op de het gewenste comfort aangepaste installatie, waarbij we uiteraard ook rekening houden met duurzaamheid.

Of het nu gaat om een relatief eenvoudig afzuigsysteem of juist om een complexe luchtbehandelingsinstallatie: we zorgen voor een energiebesparende en duurzame oplossing voor uw gebouw. Of dat nu een woning is, of een bedrijfspand, schoolgebouw of zorginstelling.

Optimaal comfort is hierbij altijd het uitgangspunt.

 

Op het gebied van sanitair staan de ontwikkelingen niet stil. Uiteraard houden we die ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. We leveren naast verschillende sanitaire toestellen met toebehoren en traditionele riooltechniek (PVC en PE) onder meer (een combinatie van) de volgende technieken en toepassingen:

 

 • Afwatertechniek met afscheiders voor vet, olie en benzine
 • Pluvia- en traditionele hemelwaterafvoertechnieken
 • Koud- en warmtaptechnieken (inclusief drukverhoging en boiler- en geisersystemen)
 • Legionellapreventie voor nieuwe en bestaande installaties
 • Grijswatercircuits

Tenslotte: we zijn niet voor niets een totaalinstallateur. Die naam maken we waar door het leveren van een totaalpakket aan technische infrastructuren voor verschillende doeleinden.

We verzorgen het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van:

 • Rioleringssystemen en persleidingen
 • Infiltratiesystemen
 • Gas- en waterleidingnetten
 • Data- en elektrotechnische bekabeling
 • (Terrein)verlichting
 • Pompsystemen (drukverhoging, reinwaterkelders, afvalwaterpompen)