Beveiliging

Beveiliging: van inbraakdetectie tot brandveiligheid

Naast elektronische en werktuigbouwkundige (E- en W-) installaties, kennen we bij Van den Berg Installateurs ook alle ins en outs over B-installaties: installaties voor beveiliging. Omdat veiligheid een belangrijk onderwerp is, en omdat er veel mogelijkheden zijn, focussen we ons op deze aparte pagina specifiek op installaties voor beveiliging.

Inbraak in woningen of andere gebouwen: het komt helaas nog veel voor. Natuurlijk wilt u geen slachtoffer worden van ‘ongenode gasten’, dus wilt u mensen (uw familieleden of uw medewerkers) en uw eigendommen zo goed mogelijk beschermen. Een inbraak heeft immers niet alleen materiële impact, ook wordt er (vaak op een grove manier) inbreuk op uw privacy gemaakt.

Wij kunnen u adviseren over passende installaties voor inbraakdetectie en camerasystemen. Uiteraard kunnen we die installaties ook voor u ontwerpen, aansluiten en onderhouden.

Inbraakpreventie
Om inbraak te voorkomen, beginnen we met goede organisatorische maatregelen, zoals een goed sleutelplan. Daarnaast zijn er diverse bouwkundige maatregelen, die minstens voor vertraging kunnen zorgen: inbraakwerend hang- en sluitwerk is daar een voorbeeld van. Een elektronische maatregel is bijvoorbeeld de installatie van schijnwerpers, om de inbreker in het volle licht te kunnen zetten. Ook is het belangrijk om de inbraak zo snel mogelijk te signaleren, met daarop volgend een alarm. Dit vraagt om deskundig advies over de te nemen maatregelen. Samen met u stellen we een beveiligingsplan op, waarbij we de risico’s inventariseren, de zwaartepunten bepalen en vastleggen welke maatregelen we nemen. Onze specialisten denken uiteraard met u mee.

Camerabeveiliging
Vooral in zakelijke omgevingen (in bedrijven, in de zorg of op scholen) vormen camerasystemen vaak een belangrijk onderdeel van het beveiligingsplan. Bij inbraakpreventie zorgen we er met camera’s voor dat potentiële dieven niet onopgemerkt te werk kunnen gaan. In het beste geval is de aanwezigheid van camera’s voor inbrekers een reden om niet toe te slaan.

Beveiligen is maatwerk, zeker als het om de inzet van camera’s gaat. We zorgen samen voor een doordacht systeem, eventueel aangevuld met verlichting, tegenlichtcompensatie, infraroodverlichting, zoomlenzen en auto iris. Deze technische termen zijn voor ons geen onbekende fenomenen, maar we zetten ze uitsluitend in als de situatie erom vraagt. Dat is maatwerkadvies, net als de keuze uit het grote aanbod camera’s en systemen. Daar schakelt u ons voor in.

Het belangrijkst is dat u eventuele inbraakpogingen kunt registeren en opslaan.

Voor het ontwerpen, aanleggen, certificeren en onderhouden van uw inbraakbeveiliging, of het maken van een totaal beveiligingsplan, helpen we u van a tot z. Uiteraard werken we niet alleen voor bedrijven en organisaties, maar ook voor particuliere klanten.

Naast inbraak is brand een groot gevaar als het gaat om de beveiliging van gebouwen. Brand is verraderlijk en kan op de meest onverwachte momenten voor grote problemen zorgen. Een goede voorbereiding zorgt dat u doeltreffend kunt reageren, om zoveel mogelijk materiële en persoonlijke schade te voorkomen.

De gevolgen van brand zijn meestal catastrofaal. Bij een onverhoopte brand in uw woning of (bedrijfs)pand is een goede detectie belangrijk. Als mens kunnen we brand weliswaar ruiken, zien en soms horen: aan de betrouwbaarheid van mensen als ontdekker van een potentiële vuurzee valt ernstig te twijfelen. Dan kunnen we beter vertrouwen op automatische branddetectie, beginnend bij rookmelders.

Ook hier werken we weer samen met u, om de aanwezige gevaren te analyseren en een plan van aanpak te maken. We zorgen voor een betrouwbaar systeem voor uw situatie, van rookmelders tot aansluiting op de meldkamer van de brandweer. Met die brandweer gaan we ook in overleg over hun wensen. Dat alles komt samen in een allesomvattend plan, waarna we de installatie en het onderhoud uiteraard ook graag voor onze rekening nemen.

Ontruimingsinstallatie
Bij brand is het belangrijk dat iedereen op tijd gewaarschuwd wordt. Een ontruimingsinstallatie die automatisch of met één druk op de knop actief wordt, is daarvoor een goede oplossing. Zo zorgt u ervoor dat aanwezigen in het gebouw – of in gedeelten ervan – zichzelf en eventuele waardevolle bezittingen volgens het vluchtplan in veiligheid kunnen brengen.

Hiervoor inventariseren we samen met u de risico’s, we adviseren over de beste oplossingen, installeren de voorzieningen, certificeren ze én onderhouden de complete installatie. Zo heeft u één aanspreekpunt als het gaat om brandveiligheid. Een veilig gevoel.