Renovatie Bassischool Zeist

In Zeist werkten we tussen 2018 en 2020 aan de renovatie van een basisschool. Bouwkundig veranderde er misschien niet veel aan het pand, maar de installaties zijn er allemaal nieuw ingekomen. Een mooi project, dat de veelzijdigheid van onze vakmensen laat zien.

Alle installaties – elektriciteit, werktuigbouwkundig en beveiliging – van het pand waren verouderd. Die hebben we vervangen voor hagelnieuwe systemen.

Warmteterugwin voor ieder lokaal

We hebben onder meer digiborden, een lestijdensignalering, zonnepanelen, aansturing zonwering, data-installatie en internetaansluitingen aangelegd en geïnstalleerd in het pand. En voor ieder lokaal installeerden we een aparte warmteterugwininstallatie, zodat in iedere ruimte de temperatuur afzonderlijk geregeld kan worden. Ook zorgden we voor goede ventilatie.

In het pand kwamen ook twee nieuwe toiletgroepen, waar wij het installatiewerk voor verzorgden.

Flexibel: corona beïnvloedt planning

In totaal gaat het om ruim 10 klaslokalen, een peuterspeelzaal en een multifunctionele ruimte. Aanvankelijk hadden we een planning gemaakt in vier fases, zodat de school tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk normaal kon functioneren. Door de corona-pandemie gooiden we die planning compleet overhoop. Op het moment dat de school dicht ging, zorgden wij dat we zo snel mogelijk alle nieuwe bekabeling aanlegden.

Zo konden we het werk veel sneller afronden: we voltooiden de opdracht nu in twee fases. Uiteindelijk is er een mooi en duurzaam schoolgebouw gekomen, met bijvoorbeeld led-verlichting, 108 zonnepanelen en een warmteterugwininstallatie.